Informacja dla posiadaczy zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Spytkowicach


Proces odnowy zabytkowych nagrobków na spytkowickiej nekropolii trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Środki gromadzone corocznie podczas kwesty organizowanej w terminie przypadającym na uroczystość Wszystkich Świętych oraz dotacje z Urzędu Gminy przeznaczane są na ratowanie zapomnianych zabytkowych pereł sztuki nagrobnej.

W celu przyspieszenia prac renowacyjnych i zapewnienia należytej ochrony zabytkom inicjator renowacji Marek Gajowy - Radny Gminy Spytkowice wspólnie z Urzędem Gminy podjęli decyzję o wpisie szczególnie cennych nagrobków do rejestru zabytków. Obiekty te są przedstawione na rysunkach 1-5 w załączonym pliku.

Warunkiem pozytywnego przeprowadzenia procedury umieszczenia grobowców w spisie zabytków konieczne jest wyrażenie zgody dysponentów wspomnianych obiektów a więc osób posiadających prawo do rozporządzania nagrobkami (m.in. rodzina zmarłego/-ej lub zmarłych). Prosimy zatem, aby dysponenci nagrobków wyrazili swoją zgodę lub odmowę dokonania aktu wpisu do rejestru zabytków.


Załącznik:   Ogłoszenie wraz z wykazem nagrobków


Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2016.10.27 - Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

W dniu 19 października 2016 roku na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim, wadowickim i suskim. Uroczystego wręczenia nagród i odznaczeń dokonała Pani Barbara Nowak Kurator Oświaty w Krakowie.

2016.10.25 - Z Ryczowa do Łączan - bezpieczniej i szybciej.

Zakończono remont kolejnej drogi gminnej. Tym razem swojego kompleksowego remontu za kwotę ponad 114 tys.zł. - doczekała się wielokrotnie naprawiana ul. Okrężna w Ryczowie. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostało wyremontowane 620 m.b. drogi gminnej łączącej Ryczów z miejscowością Łączany w gminie Brzeźnica, a także z przysiółkiem Ryczów-Chałupki i sołectwem Lipowa. Ulica Okrężna od lat stanowi ważny skrót pomiędzy wspomnianymi miejscowościami.

2016.10.25 - Przybywa nowych nawierzchni dróg

Sukcesywnie i cierpliwie trwają remonty dróg gminnych. Od kilku dni z nowej nawierzchni drogi cieszą się Mieszkańcy dwóch sołectw tj. Bachowic i Spytkowic. Stało się tak za sprawą remontu drogi gminnej - dojazdowej do ul. Górki, która przebiega przez wspomniane sołectwa. W ostatnich dniach zakończono prace na odcinku 660 m.b.. W ramach remontu przebudowano w całości wspomniany odcinek drogi. Droga zyskała 20 cm podbudowę, 8 cm nawierzchnię bitumiczną, 50 cm pobocza, a także 28 m.b. barier ochronnych odgradzających jezdnię od leśnych wąwozów.

2016.10.7 - Sołeckie inwestycje

Chociaż żadne sołectwo w Naszej Gminie nie posiada samodzielności finansowej, a jedynie uczestniczy, jako jednostka pomocnicza w realizacji corocznego budżetu Gminy, właśnie to uczestnictwo w wydatkowaniu środków publicznych jest przysłowiową kropką nad "i" w działalności Gminy. To właśnie Sołtysi i Rady Sołeckie posiadają najbardziej aktualne informacje o bieżących potrzebach społeczności lokalnej.

2016.10.7 - Trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu

Od czerwca trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Miejsce. Jest to największa inwestycja gminna w tym sołectwie w przeciągu kilku ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku zupełnie nowy obiekt zostanie przekazany Mieszkańcom. Zgodnie z zatwierdzonym projektem sołectwo Miejsce zyska budynek o łącznej kubaturze sięgającej blisko 1500 m3 i 273 m2 powierzchni użytkowej. Trwa wiec budowa budynku dwukondygnacyjnego gdzie druga kondygnacja została zaprojektowana w poddaszu.

2016.09.12 - Pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Gminy Spytkowice

Jeszcze nie skończyły się wakacje, a Rada Gminy Spytkowice już rozpoczęła swoją pracę spotykając się 31 sierpnia na pierwszej Sesji po wakacyjnej przerwie. Dzień wcześniej pracowały Komisje Rady, by zaopiniować materiały procedowane na Sesji. Po przyjęciu porządku obrad Radni usłyszeli informację Wójta Gminy na temat realizacji uchwał z poprzedniej Sesji, a także informację o wydarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Z informacji Wójta wynika, że w okresie wakacji uczestniczył w 26 - ściu wydarzeniach i spotkał się w tym czasie ze 116 Mieszkańcami.

2016.09.12 - Trwają prace interwencyjne

Mozolnie i z duża cierpliwością, ale także z widocznym efektem - korzystając z każdej chwili sprzyjających warunków atmosferycznych trwają prace interwencyjne. Gdy planowano zakres tegorocznych robót rowy zbierające nadmiar wód opadowych z pól pomiędzy drogą gminną - ul. Wróblówki, a Drogą Krajową Nr 44 przebiegającą przez sołectwo Ryczów były widoczne tylko koło dróg gruntowych.

2016.09.7 - Wyremontowano drogę rolniczą w Spytkowicach

Wyremontowano kolejną drogę dojazdową do pól. Tym razem w Spytkowicach, w okolicy Stawu Kasztelan wykonano nową nawierzchnie z frezu bitumicznego o długości nieco ponad 900 m.b. Droga biegnie wśród okolicznych pól i łączy Spytkowice z Ryczowem. Przebiega w interesującym krajobrazowo terenie, dlatego pełni też funkcje ścieżki Nordic Walking.

2016.09.2 - Gminne Dożynki 2016

Od wielu lat, piękna tradycja Gminnych Dożynek jest kontynuowana w naszej Gminie. Tą niepowtarzalną atmosferę święta plonów rozpoczęliśmy od Mszy Św. Dziękczynnej w kościele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczów ks. Adama Ogiegło, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jeleśniańskiego, podczas której Homilię wygłosił ks. profesor Jan Szczepaniak.

2016.09.2 - Złoty medal - Klaudia Mistrzynią Polski !!!

W dniach 11-14.08.2016 w Poznaniu trójka zawodników Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany Klaudia Sowa, Mateusz Sowa (oboje z Lipowej gm. Spytkowice) oraz Daniel Wiecheć ( Wyźrał gm. Brzeźnica) brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - MPJMł i Mistrzostwach Polski Juniorów.
W kategorii K1 na dystansie 3000m - I miejsce ( złoty medal i Mistrzostwo Polski ) zdobyła Klaudia Sowa

2016.08.2 - Pożegnanie pielgrzymów cd...

Według informacji przekazanej przez Komitet Parafialny ŚDM z Ryczowa w dniu dzisiejszym wyjechała ostatnia grupa Pielgrzymów ze Słowenii. Także Komitet ze Spytkowic pożegnał dzisiaj Brazylijczyków i Hiszpanów.

Pielgrzymi opuścili już naszą gminę. Wszystkim powracającym w swe rodzinne strony życzymy szczęśliwych podróży.

2016.08.1 - Pożegnanie pielgrzymów

Za nami bardzo intensywny weekend, który upłynął Pielgrzymom na spotkaniach z Papieżem Franciszkiem. Parafianie Bachowic pożegnali przebywających tam Włochów w sobotę, którzy po Mszy Świętej, około godz.12.00 wyjechali do Krakowa na modlitewne czuwanie i zostali na Mszę Posłania. Chwilom rozstania towarzyszyły łzy i wzajemne podziękowania.

2016.08.1 - Rada Ministrów oceniła pozytywnie i przyjęła wniosek o zmianę granic Gminy Spytkowice

Już wiadomo, że na pewno od 1 stycznia 2017 roku Gmina Spytkowice zwiększy (prawie 148 ha) swoje terytorium. Stanie się tak za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. W tym to dniu Rada Ministrów zadecydowała, że przysiółek Wiśnicz (Wiślicz) od 1 stycznia będzie należał do Gminy Spytkowice. Tym samym Rada Ministrów poparła starania Wójta Gminy o przyłączenie tego terenu do Naszej Gminy.

2016.07.29 - Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Piękny słoneczny dzień przywitał Pielgrzymów w naszej gminie. Już w godzinach porannych dojechało do Ryczowa 88 Polaków, później 9 Rosjan. Spytkowice natomiast przyjęły 146 Brazylijczyków i 86 Hiszpanów. W dniu wczorajszym po południu dojechała jedna osoba pielgrzymująca indywidualnie.

2016.07.28 - Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie upływa również na zwiedzaniu i wyjazdach i jak przekazują Komitety Parafialne ŚDM. Grupa z Bachowic wyruszyła do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, następnie uczestniczyć będą we wspólnej mszy świętej w kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach, po której wyruszą do Wadowic.

2016.07.27 - Pielgrzymi w gminie Spytkowice

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych i dzisiaj nad ranem przybyły do nas kolejne grupy Pielgrzymów z Brazylii. Według informacji podawanych przez Komitety Parafialne - organizatora ŚDM Parafia Bachowice zakończyła już przyjmowanie pielgrzymów, których ogółem jest tam 182 osoby. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Bachowicach. Są to Włosi, którzy dzisiaj wyjechali do Krakowa na Dzień Włoski min. do Łagiewnik, aby przejść przez Bramę Miłosierdzia. Parafia Ryczów przyjęła na dzień dzisiejszy 78 Rosjan, 126 Mołdawian.

2016.07.27 - Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej

O zakończeniu budowy Kaplicy Cmentarnej w Spytkowicach informowaliśmy już wcześniej. Po dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych z odbiorami technicznymi, w piątek 15 lipca, o godzinie osiemnastej obyła się uroczysta Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej. Wśród bardzo licznie zgromadzonych wiernych byli obecni Radni Rady Gminy, a także Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice i pomysłodawca tejże inwestycji wraz z pracownikami Urzędu Gminy.

2016.07.26 - Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice.

Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice odbywa się już od godzin południowych w poniedziałek. Są to radosne dni w naszych parafiach. Zaangażowanych jest wiele osób, które pomagają. Pielgrzymi różnych narodowości: Włosi, Rosjanie, Mołdawianie, Brazylijczycy przywitani zostali na salach widowiskowych w Bachowicach, Spytkowicach, Ryczowie tradycyjnym poczęstunkiem zapewnionym przez Gminę Spytkowice, a przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach, Ryczowie, Półwsi, Miejscu oraz Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.

2016.07.25 - Wykonano remont chodnika przy drodze krajowej

W Spytkowicach zakończono remont chodnika przy drodze krajowej nr 44. W ramach bieżącego utrzymania dróg GDDKiA O/Kraków - Rejon Wadowice wykonała: wymianę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej (blisko 160 m.b.), wymianę krawężników i obrzeży, regulację i czyszczenie wpustów ulicznych, umocnienie ok.25 m.b. skarpy płytami ażurowymi. Wartość robót 43 tys. zł brutto.

2016.07.19 - Zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach

Pod koniec czerwca zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach. Za kwotę ponad 25 tysięcy złotych wykonano najbardziej niezbędne prace remontowe. Wymieniono okna, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano remont łazienki i podłóg. Doposażono posterunek w szafy i nowe urządzenia monitoringu ulicznego, co na pewno zwiększy skuteczność pracy i bezpieczeństwo w rejonach objętych monitoringiem.

2016.07.14 - W Gminie będzie bezpieczniej

4 lipca 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach miało miejsce przekazanie przez Komendanta bryg. Pawła Kwarciaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach samochodu operacyjnego marki JEEP GRAND CHEROKE. Samochód pozwoli na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstałych zagrożeń celem niesienia pomocy potrzebującym czy poszkodowanym Mieszkańcom Gminy, jak również osobom przebywającym na terenie naszej Gminy.

2016.07.06 - Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Naours

W dniach 23 do 30 czerwca br. w naszej gminie gościliśmy delegację z partnerskiej gminy Naours z Francji. Gości przywitał Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian. Wizyta miała na celu poznanie gminy Spytkowice oraz jej najbliższych okolic. W programie wizyty znalazły się Wadowice, Kalwaria, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zator, Wygiełzów, Spytkowice.

2016.07.05 - I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016 przeszedł do historii! To był piękny dzień a pogoda na imprezę wprost wymarzona , goście również nie zawiedli. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, uroczystego otwarcia przeglądu dokonał ks. Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

2016.07.04 - Oceniono wykonanie budżetu 2015 roku -jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

W środę 29 czerwca w Sali WDK Spytkowice odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. Została ona zdominowana przez dwa główne tematy. Pierwszy z nich dotyczył absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, a drugi związany był z wręczeniem dyplomów w ramach Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

2016.07.04 - Wyróżniono najzdolniejszych

29 czerwca 2016r. podczas Sesji Rady Gminy, już po raz czwarty wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.