Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2017.5.8 - Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Ryczowie

2 maja to szczególna data w kalendarzu wszystkich Polaków. Tego dnia obchodzony jest w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Kolory polskiej flagi nierozerwalnie towarzyszą dziejom historycznym naszego Narodu. Biel i czerwień od wieków prowadziły Polaków w najważniejszych wydarzeniach.

2017.5.8 - Obchody Dnia Strażaka OSP Spytkowice

2 maja strażacy z OSP Spytkowice obchodzili tegoroczny dzień swojego patrona, świętego Floriana. Jest to jeden z najważniejszych dni w roku dla strażaków-ochotników, a zarazem najlepsza okazja aby podziękować im za ofiarną służbę. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem kolumny strażackiej wraz z Gminną Orkiestrą Dętą do Kościoła Parafialnego, gdzie w trakcie mszy druhowie mogli w kazaniu usłyszeć jak ta służba drugiemu człowiekowi przybliża ich do własnego zbawienia. Po powrocie, na placu przed remizą OSP Spytkowice nastąpiły kolejne uroczyste elementy programu tego dnia.

2017.5.8 - Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 1.05.2017r. o godz. 14.00 wystartował IV Koleżeński Bieg Spytkowicki (Nordic Walking) pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice. Trasa biegła urokliwymi zakątkami Gminy Spytkowice. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 9 km, a Nordic Walking 5km. W biegu czołowe miejsca zajęli - pierwsze miejsce Tomasz Wójcik z Rudz , drugie miejsce Wiesław Wójcik z Rudz, trzecie miejsce Bartłomiej Pojnar z Wadowic a w Nordic Walking - pierwsze miejsce Anna Fryc ze Spytkowic, drugie miejsce Katarzyna Simik ze Spytkowic, trzecie miejsce Jerzy Wójcik z Rudz.

2017.4.22 - Nissan operacyjny z PSP WADOWICE do OSP Spytkowice

19 kwietnia 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach pozyskała na wyposażenie samochód operacyjny marki NISSAN TERRANO. Samochód został przekazany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP, włączonej do KSRG.

2017.4.13 - W sołectwach Bachowice i Półwieś wzrosła liczba Mieszkańców

Jak wynika z podsumowania roku 2016, tylko dwóch sołectwach Naszej Gminy w ciągu minionego roku wzrosła liczba mieszkańców. W Bachowicach mieszka o 7 osób więcej. Ze wstępnej analizy wynika, że zmiana ta jest następstwem zwiększonej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. Również zwiększenie liczby mieszkańców odnotowało sołectwo Półwieś - też o 7 osób, ale w tej miejscowości decydujący wpływ na zmianę liczebności wioski miała migracja pomiędzy sołectwami i zameldowania nowych osób. Niestety największy ubytek w liczbie mieszkańców zanotowały sołectwa: Miejsce ( -11 osób) i Ryczów (-9).

2017.4.13 - Tradycje Wielkanocne

Po raz kolejny w sobotnie popołudnie poprzedzające Niedzielę Palmową spotkaliśmy się na uroczystości "Tradycja Wielkanocna". Bogactwo Świąt Wielkanocnych skłania nas do tego, aby podczas wspólnych spotkań wspominać nasze lokalne tradycje.

2017.4.11 - 102 urodziny Pani Marii Sołtys

2 kwietnia 2017 r. najstarsza mieszkanka Gminy Spytkowice Pani Maria Sołtys obchodziła 102 urodziny. Należy przyznać, że tak wyjątkowa uroczystość, nie zdarza się często. Na pewno można jednak zaryzykować stwierdzenie, że sędziwy wiek stanowi skarbnicę doświadczeń, wspomnień i trudnych do opisania przeżyć. Z tej okazji Panią Marię, w Jej rodzinnym domu w Spytkowicach, odwiedził Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Haliną Pióro...

2017.4.04 - "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"

W dniu 28 marca 2017r. odbyły się eliminacje gminne XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" organizowanego przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

2017.3.31 - XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 29 marca obradowała, kolejna - już XVIII w tej kadencji - Sesja Rady Gminy. Tradycyjnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad już na początku Sesji, Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o stanie realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach mających miejsce w okresie międzysesyjnym, a także odpowiedział na zapytania i wnioski zgłoszone w trakcie ostatniej Sesji Rady Gminy.

2017.3.31 - Zebrania Wiejskie w Sołectwach

W pierwszą sobotę i niedzielę marca, czyli 4 i 5 marca odbyły się Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Spytkowice. W większości sołectw można zauważyć poprawiającą się frekwencję. To cieszy, jednak nadal biorąc pod uwagę doniosłość i ważność spraw, które są poruszane - ciągle liczba Mieszkańców jest mało zadawalająca. I nie chodzi o czysto formalną stronę, czyli o wymaganą liczbę osób by podjęte przez Zabrania Wiejskie uchwały były prawomocne.

2017.3.30 - Ponad trzy i pół miliona złotych na remonty szkół

Kolejna wspaniała wiadomość dla Mieszkańców Naszej Gminy. Tym razem przesłana z Zarządu Województwa Małopolskie. Nasz wniosek o dofinansowanie kompleksowego remontu budynków szkół w Bachowicach, Ryczowie i Spytkowicach został zaakceptowany. Wniosek został bardzo dobrze oceniony w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

2017.3.24 - Nowy Przedsiębiorca Programu Karta Rodziny 3+ w Gminie Spytkowice

Gminny Program ,,Karta Rodziny 3+'' poszerzył się o kolejnego Przedsiębiorcę, który zadeklarował swój udział jako Partner Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Rezultatem tego było podpisanie porozumienia o współpracy w ramach wspierania rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Spytkowice oferując im zniżki na swoje usługi:
Pan Jan Kufel - Przedsiębiorca - Firma Usługowa BROWAB z siedzibą w Spytkowicach, ul. Kanada 2 - 15 % zniżki na usługi podnośnikami koszowymi, 15% zniżki za wynajem zwyżek i podnośników koszowych.

2017.3.16 - Projekt "Już Pływam"

Od 14 marca br. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pn. "Już pływam". Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 8.800 zł oraz środków własnych gminy 6.708,46 zł.

2017.3.16 - Wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce

Uroczyste wręczenie stypendiów za najlepsze wyniki w nauce odbyło się 22 lutego 2017r. podczas Sesji Rady Gminy. Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski.

2017.3.14 - OTWP 2017 w naszej Gminie rozstrzygnięty

W sobotnie przedpołudnie 11 marca br. w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".
W turnieju udział brała młodzież z dwóch Jednostek OSP (Spytkowice, Bachowice),z których rywalizowało 28 uczestników, w dwóch kategoriach.

2017.3.11 - Kolejna sesja Rady Gminy

W środę 22 lutego w Sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. Już druga w miesiącu lutym. Poprzednia miała miejsce na początku lutego i w dużej części chociaż nie było to zaplanowane, za sprawą obecnych mieszkańców - została poświęcona sprawie reformy oświaty. Obecna sesja odbyła się zgodnie z planem i omawiano wcześniej zaplanowanej tematy.

2017.3.03 - Strażacy zakończyli podsumowanie minionego roku

Styczeń br. rozpoczął podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za 2016 rok. W tym czasie odbyły się Walne Zebrania sprawozdawcze w poszczególnych OSP. W trakcie odbytych Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2016 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy.

2017.3.02 - Finał akcji "Szpik potrzebny w mig - pomoc dla Gabi"

Ciągle narzekamy, że czasy są złe, że z trudem przychodzi nam pomaganie innym, a ludziom po prostu brakuje empatii. Muszę rozczarować wszystkich tych, którzy tak uważają. Ryczów (i nie tylko!) pokazał, że można inaczej. Wystarczy tylko chcieć. Owe chęci zostały zmaterializowane podczas finału niedzielnej akcji "Szpik potrzebny w mig - pomoc dla Gabi". Ryczowski Dom Kultury na kilka godzin przemienił się w istny korowód dobra, który wyruszył na ratunek ludzkiego życia.

2017.03.1 - Zebranie sprawozdawcze OSP Spytkowice

Dnia 18 lutego 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Spytkowice za 2016 rok w którym uczestniczyli Członkowie OSP, w tym licznie zgromadzona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni Goście: Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Spytkowice zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Pan Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Pan Jerzy Piórowski, Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Dębski, sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, autor kroniki " 100 lecia OSP Spytkowice " Pan Józef Bodzenta oraz Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej Teresa Sztaba.

2017.02.17 - XXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 1 lutego w Sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy - pierwsza w roku 2017. W trakcie obrad Radni przyjęli 5 uchwał, w tym uchwałę dotyczącą przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice", a także uchwały dotyczące: zmian budżetu i uchwały budżetowej na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wyrażenia zgody na nabycie gruntów w sołectwach Spytkowice i Półwieś.

2017.2.03 - Zobaczyć w kamieniu własną historię

Czy w kamieniu można coś zobaczyć? Okazuje się, że tak. Najlepszym dowodem jest odnowiona niedawno, znajdująca się przy ul. Sportowej w Ryczowie kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ufundowana w 1866 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Biedrończyka miała chronić mieszkańców Ryczowa od żywiołu powodzi. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych zabytków na terenie Gminy Spytkowice. Aby przywrócić jej świetność i zachować dla przyszłych pokoleń z inicjatywy Wójta Gminy Mariusza Krystiana dokonano pełnej renowacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczka 2016".

2017.2.02 - Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

16 stycznia 2017r. w Agencji Rynku Rolnego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie filmowo - fotograficznym: "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!". Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Na konkurs zostało przesłanych 106 oryginalnych i pomysłowych prac dzieci.

2016.12.07 - XXV Sesja Rady Gminy Spytkowice - Uchwalono budżet na rok 2017

21 grudnia 2016 roku odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło czternastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Sołtysi wsi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej.

2016.12.23 - Spełnione marzenie - nowy samochód dla OSP Półwieś

Dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem dh Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do sołectwa Półwieś trafił nowy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350. Tym samym spełnia się kolejne marzenie strażaków z Półwsi. Wreszcie mają do swojej dyspozycji nowy samochód bojowy dzięki czemu będą mogli w pełni wspierać swoich kolegów strażaków z innych miejscowości Gminy Spytkowice w prowadzonych akcjach ratunkowych.

2016.12.23 - Samochód pod choinkę

Okres świąteczny sprawia, że wszystko to co otrzymujemy można traktować jako "prezent pod choinkę". Bez wątpienia strażacy z Bachowic tak właśnie mogą potraktować przekazany 19 grudnia nowy lekki samochód pożarniczy marki OPEL w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania. Zakupiony przez Gminę Spytkowice za kwotę 200 tys. złotych jest kolejnym wydatkiem inwestycyjnym zwiększającym stan majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. Strażacy z Bachowic o taki samochód starali się już od dwóch lat podkreślając, że jego posiadanie zwiększy ich mobilność i usprawni akcje ratunkowe.

2016.12.22 - Zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej

Gdy pod koniec października rozpoczynano remont drogi powiatowej - ul. Wadowicka w Spytkowicach niewielu wierzyło, że uda się wykonać remont. Tym bardziej, że kilkanaście miesięcy temu było podobnie tzn. firma z frezowała nawierzchnię, a na dalszy ciąg trzeba było czekać właśnie te kilkanaście miesięcy. Tym razem udało się. W połowie grudnia dokonano odbioru technicznego wykonanych robót. Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Wadowicach zakończono pierwszy etap remontu ulicy Wadowickiej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w kierunku Bachowic, Woźnik i Witanowic.

2016.12.07 - 24 Sesja Rady Gminy Spytkowice

W ostatnim dniu listopada odbyła się kolejna już Sesja Rady Gminy. Dwa dni wcześniej Radni spotkali się na Komisjach, podczas których pracowali nad uchwałami procedowanymi później na Sesji. W obradach udział wzięło trzynastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Kierownicy Referatów Urzędu.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.