Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.Nowe ognisko ptasiej grypy przy granicy naszej gminy.Nowe ognisko ptasiej grypy wykryto w Porębie Żegoty, gmina Alwernia, powiat chrzanowski w dniu 30.01.2017 W związku z ukazaniem się rozporządzenia wojewody małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, apelujemy do hodowców drobiu o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójta gminy) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu tj.: (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:
depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.
Więcej informacji można znaleźć na stronach MUW w Krakowie lub Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie pod adresami internetowymi:
www.malopolska.uw.gov.pl
www.wiw.krakow.pl/

Poniżej umieszczamy do pobrania rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.02.2017 r. Dokument ten określa precyzyjne granice obszarów zapowietrzonego i zagrożonego oraz zasady postępowania, zarówno gdy chodzi o nakazy, jak też zakazy.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiegoZAPRASZAMY NA BADANIE OSTROŚCI WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)W dniu: 22.02.2017r. w Ośrodku Zdrowia ul. Szkolna 1 w Spytkowicach w godzinach od: 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy
Zapisy telefonicznie (33)879-18-28
Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego- koszt 10zł (Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 22.02.2017r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2017.02.17 - XXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 1 lutego w Sali Wiejskiego Domu Kultury odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy - pierwsza w roku 2017. W trakcie obrad Radni przyjęli 5 uchwał, w tym uchwałę dotyczącą przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice", a także uchwały dotyczące: zmian budżetu i uchwały budżetowej na rok 2017, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wyrażenia zgody na nabycie gruntów w sołectwach Spytkowice i Półwieś.

2017.2.03 - Zobaczyć w kamieniu własną historię

Czy w kamieniu można coś zobaczyć? Okazuje się, że tak. Najlepszym dowodem jest odnowiona niedawno, znajdująca się przy ul. Sportowej w Ryczowie kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ufundowana w 1866 roku przez ówczesnego proboszcza ks. Jana Biedrończyka miała chronić mieszkańców Ryczowa od żywiołu powodzi. Dzisiaj stanowi jeden z najstarszych zabytków na terenie Gminy Spytkowice. Aby przywrócić jej świetność i zachować dla przyszłych pokoleń z inicjatywy Wójta Gminy Mariusza Krystiana dokonano pełnej renowacji. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczka 2016".

2017.2.02 - Agencja Rynku Rolnego w Krakowie nagrodziła Szkołę Podstawową w Spytkowicach

16 stycznia 2017r. w Agencji Rynku Rolnego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie filmowo - fotograficznym: "Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie!". Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Na konkurs zostało przesłanych 106 oryginalnych i pomysłowych prac dzieci.

2016.12.07 - XXV Sesja Rady Gminy Spytkowice - Uchwalono budżet na rok 2017

21 grudnia 2016 roku odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło czternastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Sołtysi wsi, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej.

2016.12.23 - Spełnione marzenie - nowy samochód dla OSP Półwieś

Dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem dh Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do sołectwa Półwieś trafił nowy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350. Tym samym spełnia się kolejne marzenie strażaków z Półwsi. Wreszcie mają do swojej dyspozycji nowy samochód bojowy dzięki czemu będą mogli w pełni wspierać swoich kolegów strażaków z innych miejscowości Gminy Spytkowice w prowadzonych akcjach ratunkowych.

2016.12.23 - Samochód pod choinkę

Okres świąteczny sprawia, że wszystko to co otrzymujemy można traktować jako "prezent pod choinkę". Bez wątpienia strażacy z Bachowic tak właśnie mogą potraktować przekazany 19 grudnia nowy lekki samochód pożarniczy marki OPEL w pełni wyposażony i gotowy do użytkowania. Zakupiony przez Gminę Spytkowice za kwotę 200 tys. złotych jest kolejnym wydatkiem inwestycyjnym zwiększającym stan majątkowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach. Strażacy z Bachowic o taki samochód starali się już od dwóch lat podkreślając, że jego posiadanie zwiększy ich mobilność i usprawni akcje ratunkowe.

2016.12.22 - Zakończono pierwszy etap remontu drogi powiatowej

Gdy pod koniec października rozpoczynano remont drogi powiatowej - ul. Wadowicka w Spytkowicach niewielu wierzyło, że uda się wykonać remont. Tym bardziej, że kilkanaście miesięcy temu było podobnie tzn. firma z frezowała nawierzchnię, a na dalszy ciąg trzeba było czekać właśnie te kilkanaście miesięcy. Tym razem udało się. W połowie grudnia dokonano odbioru technicznego wykonanych robót. Dzięki inwestycji Starostwa Powiatowego w Wadowicach zakończono pierwszy etap remontu ulicy Wadowickiej - od skrzyżowania z drogą krajową nr 44 w kierunku Bachowic, Woźnik i Witanowic.

2016.12.07 - 24 Sesja Rady Gminy Spytkowice

W ostatnim dniu listopada odbyła się kolejna już Sesja Rady Gminy. Dwa dni wcześniej Radni spotkali się na Komisjach, podczas których pracowali nad uchwałami procedowanymi później na Sesji. W obradach udział wzięło trzynastu Radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i Kierownicy Referatów Urzędu.

2016.11.28 - Medale i odznaczenia dla nauczycieli

23 listopada 2016 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Dyrektor Delegatury w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie Maria Nitka, wizytatorzy Delegatury w Wadowicach, burmistrzowie i wójtowie gmin, m.in. Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

2016.11.28 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

19 listopada w auli Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie odbył się Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich. Podczas uroczystej gali zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczonych zostało 12 osób. Z naszej gminy Spytkowice Medal KEN otrzymała P. Jadwiga Stanek - opiekun Spółdzielni Uczniowskiej "Stokrotka" działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach, za zasługi dla spółdzielczości i oświaty.

2016.11.25 - Niezależne rankingi przemawiają za nami!!!

Kilka tygodni temu wspominaliśmy o rankingu inwestycyjnym samorządowego pisma "Wspólnota" który pokazał nasze doskonałe miejsce wśród gmin wiejskich powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego. Niestety niektóre media (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska), pisząc w tym temacie, podały nieprawdziwą informację, przedstawiając nasz wynik, który nie jest zgodny z rzeczywistością. Redaktorzy nie zadali sobie bowiem trudu, aby odróżnić dwie gminy Spytkowice w powiecie wadowickim i powiecie nowotarskim. Nam przypisano niestety ten gorszy wynik...

2016.11.24 - Widać pracę sołtysów!

Pisaliśmy już o inwestycjach, jakie na terenie naszej Gminy zostały zrealizowane w tym roku dzięki aktywności sołtysów. Okazało się jednak, że zakres robót w ciągu roku zwiększył się i to znacznie, nie sposób więc nie wspomnieć o najważniejszych z nich, jakie miały miejsce od czasu ostatniego artykułu w tym temacie. W Lipowej dzięki współpracy Sołtysa z Urzędem Gminy, udało się naprawić ogrodzenie wokół Domu Kultury. Utwardzono również plac boiska do koszykówki, który jest chętnie odwiedzany przez młodzież.

2016.11.24 - Święto Niepodległości w Gminie Spytkowice

Już od wielu lat obchody święta Niepodległości mają w naszej Gminie wyjątkowo uroczysty charakter. Tak też było i tym razem. W tym roku w Ryczowie świętowaliśmy 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Już o godzinie 8:00 gwar i ruch w Wiejskim Domu Kultury zdradzał przygotowania do tej niezwykłej uroczystości. Z minuty na minutę stawał się on coraz większy, bo przybywały kolejne delegacje i poczty sztandarowe. Dokładnie o 8:40 wyruszyliśmy w kierunku kościoła parafialnego.

2016.11.21 - Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

Mszą Świętą w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach rozpoczęły się gminne uroczystości związane z jubileuszem 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie naszej gminy. Po niej zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka, gdzie w miłej atmosferze odbyły się dalsze uroczystości.

2016.11.15 - Zdolna młodzież nagrodzona

11 listopada 2016r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci i finaliści konkurów przedmiotowych, tematycznych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 32 uczniów wraz z opiekunami.

2016.11.14 - Gmina Spytkowice ciągle w czołówce

Jeden z ostatnich rankingów pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota" badający wielkość inwestycji gminnych, jednoznacznie potwierdza bardzo wysoką pozycję Gminy Spytkowice w tychże zestawieniach. Od kilku lat redakcja "Wspólnoty" bada funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Naszym Kraju analizują wiele jego aspektów. W październiku ukazał się ranking nakładów inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2013 - 2015.

2016.11.7 - Ponad 380 tysięcy złotych unijnych pieniędzy na przebudowę dróg gminnych

Już wiadomo, że Gmina Spytkowice otrzyma dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stanie się tak, ponieważ złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wspomniane dofinansowanie przekroczy kwotę 380 tys. zł. Dzięki temu w roku 2017 zostaną gruntownie przebudowane kolejne dwie drogi gminne. Mowa tu o ul. Szkolnej w Spytkowicach i ul. Sportowej w Ryczowie.

2016.11.3 - Nieszczelność cysterny kolejowej.

2 listopada 2016 r. w godzinach popołudniowych Urząd Gminy w Spytkowicach uzyskał ze stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach informację o wycieku toksycznego Środka Przemysłowego - FOSFOR (TŚP) z cysterny kolejowej na stacji węzłowej PKP w Spytkowicach.
Wójt Gminy - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - natychmiast przystąpił do działania celem rozpoznania sytuacji oraz stwierdzenia, czy nie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia Mieszkańców.

2016.10.31 - XXII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 26 października w Sali WDK Spytkowice odbyła się XXII Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło czternastu radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy Anna Przejczowska, Skarbnik Gminy Alina Antosz, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Sołtysi wsi, Dyrektorzy szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownicy Referatów Urzędu.

2016.10.27 - Nagrody i odznaczenia dla nauczycieli

W dniu 19 października 2016 roku na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty w powiatach oświęcimskim, wadowickim i suskim. Uroczystego wręczenia nagród i odznaczeń dokonała Pani Barbara Nowak Kurator Oświaty w Krakowie.

2016.10.25 - Z Ryczowa do Łączan - bezpieczniej i szybciej.

Zakończono remont kolejnej drogi gminnej. Tym razem swojego kompleksowego remontu za kwotę ponad 114 tys.zł. - doczekała się wielokrotnie naprawiana ul. Okrężna w Ryczowie. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostało wyremontowane 620 m.b. drogi gminnej łączącej Ryczów z miejscowością Łączany w gminie Brzeźnica, a także z przysiółkiem Ryczów-Chałupki i sołectwem Lipowa. Ulica Okrężna od lat stanowi ważny skrót pomiędzy wspomnianymi miejscowościami.

2016.10.25 - Przybywa nowych nawierzchni dróg

Sukcesywnie i cierpliwie trwają remonty dróg gminnych. Od kilku dni z nowej nawierzchni drogi cieszą się Mieszkańcy dwóch sołectw tj. Bachowic i Spytkowic. Stało się tak za sprawą remontu drogi gminnej - dojazdowej do ul. Górki, która przebiega przez wspomniane sołectwa. W ostatnich dniach zakończono prace na odcinku 660 m.b.. W ramach remontu przebudowano w całości wspomniany odcinek drogi. Droga zyskała 20 cm podbudowę, 8 cm nawierzchnię bitumiczną, 50 cm pobocza, a także 28 m.b. barier ochronnych odgradzających jezdnię od leśnych wąwozów.

2016.10.7 - Sołeckie inwestycje

Chociaż żadne sołectwo w Naszej Gminie nie posiada samodzielności finansowej, a jedynie uczestniczy, jako jednostka pomocnicza w realizacji corocznego budżetu Gminy, właśnie to uczestnictwo w wydatkowaniu środków publicznych jest przysłowiową kropką nad "i" w działalności Gminy. To właśnie Sołtysi i Rady Sołeckie posiadają najbardziej aktualne informacje o bieżących potrzebach społeczności lokalnej.

2016.10.7 - Trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu

Od czerwca trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Miejsce. Jest to największa inwestycja gminna w tym sołectwie w przeciągu kilku ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku zupełnie nowy obiekt zostanie przekazany Mieszkańcom. Zgodnie z zatwierdzonym projektem sołectwo Miejsce zyska budynek o łącznej kubaturze sięgającej blisko 1500 m3 i 273 m2 powierzchni użytkowej. Trwa wiec budowa budynku dwukondygnacyjnego gdzie druga kondygnacja została zaprojektowana w poddaszu.

2016.09.12 - Pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Gminy Spytkowice

Jeszcze nie skończyły się wakacje, a Rada Gminy Spytkowice już rozpoczęła swoją pracę spotykając się 31 sierpnia na pierwszej Sesji po wakacyjnej przerwie. Dzień wcześniej pracowały Komisje Rady, by zaopiniować materiały procedowane na Sesji. Po przyjęciu porządku obrad Radni usłyszeli informację Wójta Gminy na temat realizacji uchwał z poprzedniej Sesji, a także informację o wydarzeniach, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Z informacji Wójta wynika, że w okresie wakacji uczestniczył w 26 - ściu wydarzeniach i spotkał się w tym czasie ze 116 Mieszkańcami.

2016.09.12 - Trwają prace interwencyjne

Mozolnie i z duża cierpliwością, ale także z widocznym efektem - korzystając z każdej chwili sprzyjających warunków atmosferycznych trwają prace interwencyjne. Gdy planowano zakres tegorocznych robót rowy zbierające nadmiar wód opadowych z pól pomiędzy drogą gminną - ul. Wróblówki, a Drogą Krajową Nr 44 przebiegającą przez sołectwo Ryczów były widoczne tylko koło dróg gruntowych.

2016.09.7 - Wyremontowano drogę rolniczą w Spytkowicach

Wyremontowano kolejną drogę dojazdową do pól. Tym razem w Spytkowicach, w okolicy Stawu Kasztelan wykonano nową nawierzchnie z frezu bitumicznego o długości nieco ponad 900 m.b. Droga biegnie wśród okolicznych pól i łączy Spytkowice z Ryczowem. Przebiega w interesującym krajobrazowo terenie, dlatego pełni też funkcje ścieżki Nordic Walking.

2016.09.2 - Gminne Dożynki 2016

Od wielu lat, piękna tradycja Gminnych Dożynek jest kontynuowana w naszej Gminie. Tą niepowtarzalną atmosferę święta plonów rozpoczęliśmy od Mszy Św. Dziękczynnej w kościele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczów ks. Adama Ogiegło, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jeleśniańskiego, podczas której Homilię wygłosił ks. profesor Jan Szczepaniak.

2016.09.2 - Złoty medal - Klaudia Mistrzynią Polski !!!

W dniach 11-14.08.2016 w Poznaniu trójka zawodników Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany Klaudia Sowa, Mateusz Sowa (oboje z Lipowej gm. Spytkowice) oraz Daniel Wiecheć ( Wyźrał gm. Brzeźnica) brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - MPJMł i Mistrzostwach Polski Juniorów.
W kategorii K1 na dystansie 3000m - I miejsce ( złoty medal i Mistrzostwo Polski ) zdobyła Klaudia Sowa

2016.08.2 - Pożegnanie pielgrzymów cd...

Według informacji przekazanej przez Komitet Parafialny ŚDM z Ryczowa w dniu dzisiejszym wyjechała ostatnia grupa Pielgrzymów ze Słowenii. Także Komitet ze Spytkowic pożegnał dzisiaj Brazylijczyków i Hiszpanów.

Pielgrzymi opuścili już naszą gminę. Wszystkim powracającym w swe rodzinne strony życzymy szczęśliwych podróży.

2016.08.1 - Pożegnanie pielgrzymów

Za nami bardzo intensywny weekend, który upłynął Pielgrzymom na spotkaniach z Papieżem Franciszkiem. Parafianie Bachowic pożegnali przebywających tam Włochów w sobotę, którzy po Mszy Świętej, około godz.12.00 wyjechali do Krakowa na modlitewne czuwanie i zostali na Mszę Posłania. Chwilom rozstania towarzyszyły łzy i wzajemne podziękowania.

2016.08.1 - Rada Ministrów oceniła pozytywnie i przyjęła wniosek o zmianę granic Gminy Spytkowice

Już wiadomo, że na pewno od 1 stycznia 2017 roku Gmina Spytkowice zwiększy (prawie 148 ha) swoje terytorium. Stanie się tak za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. W tym to dniu Rada Ministrów zadecydowała, że przysiółek Wiśnicz (Wiślicz) od 1 stycznia będzie należał do Gminy Spytkowice. Tym samym Rada Ministrów poparła starania Wójta Gminy o przyłączenie tego terenu do Naszej Gminy.

2016.07.29 - Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Piękny słoneczny dzień przywitał Pielgrzymów w naszej gminie. Już w godzinach porannych dojechało do Ryczowa 88 Polaków, później 9 Rosjan. Spytkowice natomiast przyjęły 146 Brazylijczyków i 86 Hiszpanów. W dniu wczorajszym po południu dojechała jedna osoba pielgrzymująca indywidualnie.

2016.07.28 - Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie upływa również na zwiedzaniu i wyjazdach i jak przekazują Komitety Parafialne ŚDM. Grupa z Bachowic wyruszyła do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, następnie uczestniczyć będą we wspólnej mszy świętej w kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach, po której wyruszą do Wadowic.

2016.07.27 - Pielgrzymi w gminie Spytkowice

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych i dzisiaj nad ranem przybyły do nas kolejne grupy Pielgrzymów z Brazylii. Według informacji podawanych przez Komitety Parafialne - organizatora ŚDM Parafia Bachowice zakończyła już przyjmowanie pielgrzymów, których ogółem jest tam 182 osoby. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Bachowicach. Są to Włosi, którzy dzisiaj wyjechali do Krakowa na Dzień Włoski min. do Łagiewnik, aby przejść przez Bramę Miłosierdzia. Parafia Ryczów przyjęła na dzień dzisiejszy 78 Rosjan, 126 Mołdawian.

2016.07.27 - Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej

O zakończeniu budowy Kaplicy Cmentarnej w Spytkowicach informowaliśmy już wcześniej. Po dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych z odbiorami technicznymi, w piątek 15 lipca, o godzinie osiemnastej obyła się uroczysta Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej. Wśród bardzo licznie zgromadzonych wiernych byli obecni Radni Rady Gminy, a także Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice i pomysłodawca tejże inwestycji wraz z pracownikami Urzędu Gminy.

2016.07.26 - Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice.

Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice odbywa się już od godzin południowych w poniedziałek. Są to radosne dni w naszych parafiach. Zaangażowanych jest wiele osób, które pomagają. Pielgrzymi różnych narodowości: Włosi, Rosjanie, Mołdawianie, Brazylijczycy przywitani zostali na salach widowiskowych w Bachowicach, Spytkowicach, Ryczowie tradycyjnym poczęstunkiem zapewnionym przez Gminę Spytkowice, a przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach, Ryczowie, Półwsi, Miejscu oraz Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.

2016.07.25 - Wykonano remont chodnika przy drodze krajowej

W Spytkowicach zakończono remont chodnika przy drodze krajowej nr 44. W ramach bieżącego utrzymania dróg GDDKiA O/Kraków - Rejon Wadowice wykonała: wymianę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej (blisko 160 m.b.), wymianę krawężników i obrzeży, regulację i czyszczenie wpustów ulicznych, umocnienie ok.25 m.b. skarpy płytami ażurowymi. Wartość robót 43 tys. zł brutto.

2016.07.19 - Zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach

Pod koniec czerwca zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach. Za kwotę ponad 25 tysięcy złotych wykonano najbardziej niezbędne prace remontowe. Wymieniono okna, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano remont łazienki i podłóg. Doposażono posterunek w szafy i nowe urządzenia monitoringu ulicznego, co na pewno zwiększy skuteczność pracy i bezpieczeństwo w rejonach objętych monitoringiem.

2016.07.14 - W Gminie będzie bezpieczniej

4 lipca 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach miało miejsce przekazanie przez Komendanta bryg. Pawła Kwarciaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach samochodu operacyjnego marki JEEP GRAND CHEROKE. Samochód pozwoli na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstałych zagrożeń celem niesienia pomocy potrzebującym czy poszkodowanym Mieszkańcom Gminy, jak również osobom przebywającym na terenie naszej Gminy.

2016.07.06 - Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Naours

W dniach 23 do 30 czerwca br. w naszej gminie gościliśmy delegację z partnerskiej gminy Naours z Francji. Gości przywitał Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian. Wizyta miała na celu poznanie gminy Spytkowice oraz jej najbliższych okolic. W programie wizyty znalazły się Wadowice, Kalwaria, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zator, Wygiełzów, Spytkowice.

2016.07.05 - I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016 przeszedł do historii! To był piękny dzień a pogoda na imprezę wprost wymarzona , goście również nie zawiedli. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, uroczystego otwarcia przeglądu dokonał ks. Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

2016.07.04 - Oceniono wykonanie budżetu 2015 roku -jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

W środę 29 czerwca w Sali WDK Spytkowice odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. Została ona zdominowana przez dwa główne tematy. Pierwszy z nich dotyczył absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015, a drugi związany był z wręczeniem dyplomów w ramach Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

2016.07.04 - Wyróżniono najzdolniejszych

29 czerwca 2016r. podczas Sesji Rady Gminy, już po raz czwarty wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.